Coronavirus SARS-CoV-2

BAN 8 d'Abril 2019

L’Il·lm Sr. Jaume Puig i Puig , Alcalde de l’Ajuntament d’Ullastrell, INFORMO:

Atesa la necessitat de seguir amb la lluita per evitar la propagació del coronavirus Covid-19, s’informa als ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:


a)Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b)Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial només en cas de ser servei esencial o en el cas que ho autoritzin les administracions estatals.
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga de naturalesa, que haurà de fer-se, igual que les anteriorment esmentades, de forma individual, llevat que s’acompanyi amb persones amb discapacitat o per alguna altra causa degudament justificada.
Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.
Queden tancades al públic les oficines municipals de l’Ajuntament, mantenint l’atenció telefónica.
Queden tancats al públic els parcs i places municipals i qualsevol activitat a l’aire lliure.
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat, tal i com contempla l’ordenança de civisme i convivència, amb multes de fins a 600 euros.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment

En aquesta pàgina podràs trobar tota la informació referent al Coronavirus SARS-CoV-2 que guardi relació amb el municipi d'Ullastrell. S'actualitzarà de forma periòdica per mantenir sempre una informació actualitzada.

Podeu trobar:

 1. Preguntes i respostes davant la restricció d'activitats (secció de documents asjunts i clicant aquí)
 2. Darreres notícies i informacions publicades
 3. Afectacions del coronavirus a Ullastrell
 4. Recursos i propostes del servei d'ocupació
 5. Recull d'auts a persones i empreses afectades econòmicament pel Coronavirus
 6. BAN de l'Alcalde
 7. CUIDEM-NOS: Carta de l'alcalde a les ullastrellenques i ullastrellencs
 8. Informació sanitària del coronavirus i APP

Darrera actualització: 9 d'abril a les 13:20h

 

TOTS ELS TERMINIS DE TRÀMITS ADMINISTRATIUS HAN QUEDAT PROVISIONALMENT EN SUSPENS

INSTAL·LACIONS TANCADES

 • LLar d'Infants el Cucut
 • Escola Serralavella
 • Biblioteca Josep Massagué
 • Alberg Jordi Sans
 • Instal·lacions esportives núcli urbà
 • Instal·lacions esportives ca n'Amat
 • Bar del Casal
 • Punt Verd
 • Església de Santa Maria
 • Places i parcs
 • CAP Ullastrell. Podeu fer consultes mèdiques al 061. Per emergències cal trucar al 112. Per qualsevol consulta s'ha d'anar al CAP OEST, havent sol·licitat cita prèvia al telèfon 937384030

SERVEIS AFECTATS

 • Ajuntament d'Ullastrell. Només atenció telefònica al 937887262
 • Atenció presencial ORGT. Només atenció telefònica al 934729101
 • BUS. Canvi en els horaris. Consulta els nous horaris AQUÍ
 • Atenció presencial Servei d'Ocupació
 • Atenció presencial Serveis Socials

ACTIVITATS SUPSPESES

 • Recollida de mobles i poda
 • Festes de Serralavella (participa-hi online a www.serralavella.cat)
 • Fira de la cervesa
 • Activitats esportives d'equips
 • Cursa de muntanya d'Ullastrell
 • Activitats litúrgiques

El servei de recollida d'aliments per a persones vulnerables es manté actiu.

RESPOSTES OFICIALS DEL SOC

Indicacions vàries sobre ertes, prestacions i demés que dona el SOC (a l’apartat novetats estan totes les Preguntes freqüents actualitzades). Adreçat tant a persones com a empreses. https://treball.gencat.cat/ca/inici/

RECURSOS ONLINE OCUPACIÓ

Per afegir als que ja us havia fet arribar. Són tots els recursos online que ofereix Barcelona Activa per la millora ocupacional i de competències al Mercat de treball. Adreçat a persones en recerca de feina o millora ocupacional. https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina50490/activitats-online.do

 

 

 

 

BAN 15 de març de 2020

L’Il·lm Sr. Jaume Puig i Puig , Alcalde de l’Ajuntament d’Ullastrell, INFORMO:

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga de naturalesa degudament justificada.

 

 • Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.
 • Queden tancades al públic les oficines municipals de l’Ajuntament, mantenint l’atenció telefònica
 • Queden tancats al públic els parcs i places municipals


Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat, tal i com contempla l’ordenança de civisme i convivència, amb multes de fins a 600 euros


La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

Ullastrell, 15 de març de 2020

BAN 13 de març de 2020

Mesures adoptades dintre de la fase d’Alerta del Pla d’Emergència Municipal

L’Ajuntament d’Ullastrell ha declarat la fase d’Alerta dintre del Pla d’Emergència Municipal, en coherència amb l’activació del PROCICAT per part de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la situació causada pel coronavirus Covid-19.

En aquest marc, i a la vista de les resolucions adoptades pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres, de cessaments de determinades activitats i d'altres de distanciament social en relació amb esdeveniments multitudinaris, s'han acordat i es fan públiques una sèrie de mesures orientades a evitar contagis, garantir la seguretat de les persones, contribuir a reduir la pressió sobre els serveis sanitaris i comunicar a la ciutadania les decisions que ha adoptat i pugui adoptar en el futur el Govern Municipal.

És per això que, en exercici de les facultats atorgades en virtut del previst als articles 53.f), 236 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta Alcaldia-Presidència fa públics els següents acords tot ordenant el seu compliment.

Primer.- Garantir els serveis municipals essencials. L’Ajuntament d’Ullastrell ha habilitat el teletreball per la gran part de treballadors/es, durant un període mínim de quinze dies. L’horari d’atenció al públic es mantindrà vigent únicament amb el servei d’atenció ciutadana, quedant posposades totes aquelles visites tant amb serveis tècnics –arquitectes-, com amb serveis socials –treballador social- i el servei d’ocupació, durant els propers quinze dies.

Segon.- Aplicar i recomanar mesures per reduir l'afluència de públic a tots els edificis i dependències municipals, fomentar l'ús de la seu electrònica, de la cita prèvia o de l'atenció telefònica per part de la ciutadania i aplicar mesures de prevenció a l'organització municipal.

Tercer.- Acordar mesures extraordinàries des del Servei d’Atenció a les persones, consistent en la realització d’un seguiment diari a les persones vulnerables i/o majors de 75 anys, execució de les mesures necessàries per a la garantia de la cobertura de les necessitats bàsiques, així com la creació d’un banc d’aliments extraordinari per a possibles emergències.

Quart.- Acordar el tancament, durant un període mínim de quinze dies, dels següents equipaments municipals en concordança amb les indicacions fetes per la Generalitat de Catalunya: Escola Bressol el Cucut, Biblioteca Josep Massagué, Alberg Jordi Sans. De la mateixa manera, acordar el tancament, durant un període mínim de quinze dies, de les zones esportives municipals tant del nucli urbà com de les urbanitzacions així com els locals veïnals.

Cinquè.- Recordar i pregar a la població actituds responsables en els costums, consums i mobilitat, especialment en els propers dies, tant en els espais públics com privats. Seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i augmentar les mesures de higiene i salubritat per tal d’evitar contagis.

Sisè.- Sol·licitar un ús responsable del serveis d’Atenció Primària per tal de no saturar-los, en concret del CAP D’Ullastrell. Es prega que es faci ús del telèfon 061 per a qualsevol consulta. S’informa que l’horari d’atenció del CAP Ullastrell no variarà durant aquests dies.

Setè.- Informar del cessament de l’atenció presencial de l’ORGT Castellbisbal

Vuitè.- Informar de la suspensió de la Cursa de Muntanya Serralavella prevista pel proper 29 de març de 2020.

Novè.- Informar de forma continuada, i com a mínim una vegada al dia, tota la informació relativa a aquesta situació a través dels canals de comunicació existents a la vila i especialment a través de la web de l’Ajuntament: http://www.ullastrell.cat/ i les xarxes institucionals.

Desè.- Que es procedeixi a fer públic el present ban al conjunt de la ciutadania d’Ullastrell i resta d'interessats per a la seva observança i compliment, amb indicació que aquestes mesures poden ser actualitzades o modificades en funció de la situació i de les instruccions de les autoritats i administracions sanitàries, fet que es comunicarà oportunament.


Jaume Puig i Puig. Alcalde

Vivim una situació excepcional i Ullastrell no n’està al marge. Aquest virus està modificant les nostres vides i costums de forma excepcional.  Aquesta situació ens fa prendre decisions i mesures difícils però molt necessàries.

Des del govern municipal , i en nom meu, demanem a tots els veïns i veïnes que acompleixin les mesures decretades tant per el Govern de la Generalitat com les decretades per aquest govern i alcaldia. Són moments excepcionals i ens toca actuar de forma excepcional.

Ullastrell ha demostrat en moltes ocasions que és un poble extraordinari fent possibles fets i actes extraordinaris. Ara és un d’aquests moments on se’ns demana el millor de nosaltres mateixos/es. Ara toca fer cas a les recomanacions i a les autoritats, i fent-ho, segur que som capaços de sortir-ne ben parats/des.

Treballem en contacte directe amb les administracions supramunicipals , autoritats polítiques i sanitàries i intentem transmetre-les de la forma més ràpida . Vivim en la societat de la informació i molta gent té accés a les xarxes socials, però recordem que molta gent encara no. Us demano també que fem arribar la informació a la gent gran o aquella gent que no tingui accés a la xarxa o a la informació.

Teniu diversos canals d’informació local: les xarxes de l’ajuntament, web, telèfon, butlletí, etc. Ho trobareu tot al web o també en informacions físiques a les cartelleres o llocs habituals ( botigues, marquesines).

El govern municipal segueix més actiu que mai i ens podeu contactar, com sempre, per qualsevol dubte o informació, no deixarem mai d’atendre al veïnat. Preguem també que entre totes i tots entenguem aquestes circumstàncies. Cal que actuem amb responsabilitat i fraternitat cap a nosaltres mateixos i cap a la resta de veïns.

Estem a la vostra disposició per tot allò que us faci falta. Sobretot, cuidem-nos.

Jaume Puig Puig

Alcalde d’Ullastrell

Ullastrell,13 de març de 2020

Eina per reduir presencialitat als CAP

CatSalut permet donar-se d'alta a La meva Salut per telèfon.

Desde La Meva Salut podreu
📍 e-consulta contactar directament amb el vostre metge de primària 
📍 Descarregar les vostres receptes 

I altres tràmiits com consultar història clínica, etc.

Com
Trucant gratuîtament al 900053723
Quan
de dilluns a divendres de 8h a 20h

Si us plau compartiu per fer arribar l'informació a tothom. Ens ajudarà a reduir presencialitat i a la bona assitència!

https://lamevasalut.gencat.cat/

Darrera actualització: 09.04.2020 | 13:20
Darrera actualització: 09.04.2020 | 13:20