Normativa urbanística en tramitació

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d'ordenació integral del municipi que ha de permetre planificar el desenvolupament del territori.

Correspon als plans d'ordenació urbanística:

 • Classificar el sòl, amb vista a l'establiment del règim jurídic corresponent.
 • Definir el model d'implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
 • Definir l'estructura general que cal aportar per a l'ordenació urbanística del territori.
 • Establir les pautes per fer-ne el desenvolupament.
 • Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.

El POUM d'ULLASTRELL

El Ple de l'Ajuntament d' Ullastrell, en sessió extraordinària de data 11 de maig de 2016, va aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Amb 8 vots a favor i dues abstencions.
El POUM, el document que marca les directrius urbanístiques futures del municipi, quedarà a exposició pública durant 90 dies hàbils (el doble del que fixa la legislació vigent) perquè tothom el pugui consultar i presentar-hi les al·legacions.
A grans trets, la nova Aprovació Inicial té com a objectiu la conservació del territori i el creixement sostenible del municipi, d' acord amb les recomanacions rebudes del departament d' Urbanisme de la Generalitat.
Actualment el municipi d' Ullastrell es regeix per les Normes Subsidiàries (NNSS) de l' any 1992.

Exposició pública POUM

Es prorroga el termini d'exposició pública del POUM fins el 20 de setembre.

A partir del dia 24/05/2016 el POUM estarà en exposició pública durant 90 dies.

CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓ

 • La documentació es pot consultar a l'apartat documentació (columna dreta), i a l' Ajuntament a l'àrea d'Urbanisme, en el següent horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i dimecres de 17:00h a 20:00h

Nota d'ús: Els arxius es troben comprimits en format .zip, caldrà doncs tenir instal·lat algun programari de descompressió a l'ordinador on es descarreguin.

CITA PREVIA

 • Us atendrem amb cita prèvia a l' Ajuntament.
 • Podeu demanar hora al següent telèfon: 93 788 72 62 (de 9h a 14h), o demanant cita en línia.

PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS

 • Durant tot aquest període d'informació pública (fins el 21 d'agost de 2016) es podran presentar al·legacions al document. Es pot fer:
 • Presencialment a l' ajuntament
 • Tramitació online a través d'una instància.

Normes Subsidiàries (NNSS)

Les Normes Subsidiàries de Planejament són el conjunt de normativa que regeix i reglamenta el creixement i el desenvolupament urbanístic de la població. Entre altres coses, les Normes defineixen com regular i protegir el sòl, els seus usos, el tipus d’edificacions i activitats que poden fer-s’hi i, sobretot, el model urbanístic que es vol seguir en el futur.

 • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 21.05.2018 | 08:28
Darrera actualització: 21.05.2018 | 08:28