Resultats de les votacions del Ple Municipal i comissió especial de comptes

Dijous, 26 de novembre de 2020 a les 00:00

Resultats de les votacions del Ple Municipal celebrat en sessió extraordinària el dia 25 de novembre de 2020

 • Expedient 661/2020. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball.
  • 7 vots a Favor (ERC)- 4 en contra (JxC)
 • Expedient 761/2020. Proposta d'acord d'aprovació inicial del Pressupost General i Plantilla de l'Ajuntament d'Ullasstrell per a l'exercici econòmic 2021
  • 7 vots a Favor (ERC)- 4 en contra (JxC)
 • Expedient 797/2020. Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit n.16/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals
  • 7 vots a Favor (ERC)- 4 en contra (JxC)
 • Expedient 798/2020. Proposta d'acord d'aprovació inicial de modificació de crèdit nº 17/2020 en la modalitat de transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa i capítol.
  • 7 vots a Favor (ERC)- 4 en contra (JxC)
 • Expedient 380/2019. Proposta d'acord d'aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals d'Ullastrell i de Viladecavalls.
  • 11 vots a Favor (ERC)+ 4 (JxC)
 • Expedient 322/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia nº 2020 - 0348 relatiu a l'adjudicació de la concessió de l'ús privatiu del bé de domini públic ubicat c/ Serra,37.
  • 11 vots a Favor (ERC)+ 4 (JxC)

Resultats de les votacions  de la Comissió Especial de Comptes celebrada 25 de novembre de 2020

 • Expedient 561/2020. Proposta de dictamen de la Comissió Especial de Comptes sobre el Compte General de 2019
  • 7 vots a Favor (ERC)- 4 en contra (JxC)
Darrera actualització: 26.11.2020 | 14:21