Ple de Cartipàs de l’Ajuntament d’Ullastrell

Dijous, 18 de juliol de 2019 a les 00:00

Ahir 17 de Juliol  de 2019 es va celebrar el Ple de Cartipàs de l’Ajuntament d’Ullastrell on es van aprovar les diferents eines de funcionament del consistori. En concret es van aprovar:

Periodicitat dels Plens: cada 3 mesos, el tercer dimecres no festiu  de cada trimestre essent la primera sessió ordinària el proper 24 de Juliol de 2019. Les sessions sempre seran a les 20.00 de la tarda. Fou aprovat per 7 vots a favor (ERC) i 3 en contra (JxC)

Es nomenaren també els representants de la corporació en el consorci de residus ( Anna Bigordà) i en el PAM ( Alcaldia i tinents d’Alcalde)

Retribucions: S’ha canviat de model  en comparació amb anteriors governs. En aquest cas l’Alcaldia passa a només el 66% de la jornada ( abans complerta) i els regidors del govern no cobraran les assistències (abans Plens ordinaris, Junta de Govern i Comissió de Govern) ja que se’ls hi assigna una dedicació parcial de 6.36 hores setmanals amb un sou brut mensual de 500 euros a 12 pagues. Els regidors de l’oposició passaran a cobrar de 375 euros per assistència a 525 per assistència a les sessions ordinàries. Els grups municipals rebran 40 euros per regidor i grup.  Es manté en aquest punt la plaça de Assessora-Cordinadora General amb una dedicació de 37.5 hores setmanals. Aquest punt va ser aprovat amb 7 vots a favor d’ERC i 3 en contra de JxC.

Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern local, que prèviament havia estat creada per Decret d’Alcaldia. La Junta de Govern Local estarà formada per l’Alcalde i les 3 tinències d’Alcaldia i es reunirà 1 cop al mes. Les competències delegades afecten a la majoria de temes que afecten majoritàriament a la ciutadania (llicències d’obres, convenis, contractació, serveis,...). Va ser aprovada per 7 vots a favor d’ERC i 3 en contra de JXC.

En la sessió plenària es va donar compte de les regidories i els seus titulars quedant de la següent manera:

Jaume Puig Puig: Alcaldia, Governació, Promoció Local i Serveis.

Merçè Rodó: 1era Tinent d'alcalde, Atenció a les Persones, Ocupació, Feminismes i LGTBI i Civisme
Bea Almolda: Cultura i Educació
Carles Call: Esports i Hisenda
Dolors Sucarrats: Urbanisme i obres
Anna Bigordà: Medi Ambient i Salut
Josep Andreu R.: Joventut i Comunicació

Finalment es va aprovar la creació de la comissió especial de comptes:  formada per l’Alcalde Jaume Puig (ERC)i el cap de l’oposició Miquel Puig (JxC), que funcionarà amb vot ponerat,  aprovada per unanimitat. Es donà compte també de la creació dels dos grups municipals (ERC i JXC) i dels tinents d’alcalde (Merçè Rodó, Bea Almolda i Carles Call).

El govern , format per ERC, es va comprometre a establir diversos grups de treball amb l’oposició sobre temes transversals  com la recollida de residus, la potenciació del Casal, Seguretat, Zona esportiva, etc... Tanmateix valora positivament el model de consistori aprovat ahir perquè creu que per una banda s’aconsegueix tenir una administració més àgil i eficaç i al mateix temps tenir un consistori amb recursos humans i tècnics a l’alçada de les necessitats del propi ajuntament i govern, i per tant dels propis veïns i veïnes.

Darrera actualització: 18.07.2019 | 15:01