Nota de Premsa Ple Ordinari Octubre – Ajuntament d’Ullastrell

Dijous, 22 d'octubre de 2020 a les 00:00

En el darrer ple ordinari celebrat dimecres es van aprovar diversos punts d'interès. En primer lloc s'aprovà el Protocol de detecció, prevenció i actuació davant de situacions d'assetjament per raons de gènere, orientació sexual o expressió de gènere. També es va aprovar definitivament el Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social que regula les ajudes públiques de l'atenció a les persones.

En l'àmbit del medi ambient el ple va acordar aprovar l'adhesió a l'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva del Porta a Porta i a l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Energia Pública. Ambdues entitats han de servir a l'Ajuntament per impulsar polítiques mediambientals i poder accedir a assessoraments i compres agregades.

S'aprovà també l'adjudicació provisional del local comercial de nova creació a l'edifici del Progrés que s'espera que ben aviat pugui començar a oferir els seus serveis.

En l'àmbit econòmic s'aprovaren les ordenances fiscals que regiran en l'exercici 2021. Des del govern no s'han augmentat els tipus impositius i, a tall d'exemple, s'han adequat algunes demandes com els descomptes a la deixalleria per al seu ús durant dotze mesos o l'exempció de les taxes de comunicació prèvia i ocupació de via pública en cas de projectes de renovació de façanes en el nucli urbà.

Finalment, també es va aprovar definitivament el Plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals.

Excepte el punt de les ordenances fiscals de l'exercici 2021, tots els punts proposats pel govern municipal van ser aprovats per Unanimitat i per tant van rebre els vots a favor dels dos grups del consistori.

Darrera actualització: 23.10.2020 | 03:23