Concurs portada del programa de la Festa Major 2019

Dimarts, 11 de juny de 2019 a les 00:00
La Comissió de Festes de l’Ajuntament d’Ullastrell convoca el Concurs per escollir la portada del programa i la imatge del pòster anunciador de la Festa Major d’enguany, amb un premi de 200 euros per la persona guanyadora.

 
Els treballs es podran presentar fins el dilluns 8 de Juliol de 2019 a les 14h. a les Oficines Municipals.
BASES DEL CONCURS:
 1. Poden presentar-se al concurs les persones físiques majors de 18 anys i amb caràcter individual. Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites. Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres. La participació és lliure i gratuïta.
 2. El tema del cartell és obert, però ha de ser adient a la festa que motiva el concurs.
 3. Les obres presentades no podran estar signades per l’autor/a, si bé, la portada/pòster podran ser signats abans de la seva reproducció.
 4. Les mides de l’obra presentada seran de 10,5 cm. x 21,5 cm. Podrà ser tant en vertical com en horitzontal.
 5. A l’obra haurà de constar-hi obligatòriament el següent text:  FESTA MAJOR D’ULLASTRELL-14, 15, 16 i 17 d’Agost de 2019
 6. Es presentaran les obres en dos sobres -A i B- de la següent manera:
Sobre A: a l’interior, l’obra impresa a color amb el títol que l’autor/a hagi volgut donar-li escrita al darrere de la impressió. Sobre extern en blanc, solament s’indica “sobre A”.
Sobre B: a l’interior, una targeta amb el nom i cognoms, núm. DNI, telèfon i/o mail de contacte amb l’autor/a. En el sobre extern B s’indica el Nom de l’obra que l’autor/a hagi volgut donar-li, i s’indica “sobre B”.
Els dos sobres estaran tancats i s’entregaran per separat al mateix moment.
 1. Els treballs es podran presentar fins el dilluns 8 de Juliol de 2019 a les 14h. a les Oficines Municipals.
 2. Els originals presentats podran ser en qualsevol tècnica reproduïble en impremta. Al guanyador/a se li farà entregar posteriorment l’obra en format digital i haurà de col·laborar per la difusió final de la portada/pòster.
 3. El premi serà de 200€ i s’atorgarà en un dels dies de la Festa Major, dins els actes programats per a l’atorgament de premis. El nom del guanyador/a figurarà en un lloc destacat del programa.
 4. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.
 5. El cartell premiat passarà a propietat municipal amb tots els drets de lliure reproducció, distribució i comunicació pública, tenint en compte la Llei de la Propietat Intel·lectual.
 6. Les obres presentades, una vegada triada l’obra guanyadora, s’exposaran al Casal Cultural (del 16 al 31 de juliol).
 7. Els autors de les obres no premiades podran ser recollides a les oficines municipals a partir del 2 de setembre en horari d’oficina. L’Ajuntament no farà custodia passats 60 dies naturals, fet que no originarà cap indemnització o compensació en cas que no siguin recollits en termini.
 8. El jurat estarà format per dos membres de la comissió de cultura, el tècnic de cultura, un dissenyador gràfic i un/a treballador/a de l’Ajuntament (funcionari) que exercirà les funcions de secretari/a. El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa, l’adequació a la temàtica festiva i la versatilitat per adaptar-se a diferents formats.
 9. El veredicte es donarà a conèixer el dia 12 de juliol a través de la pàgina web de l’ajuntament www.ullastrell.cat i es comunicarà personalment al guanyador/a.
 10. El veredicte del jurat serà inapel·lable i qualsevol aspecte no previst per aquestes bases serà resolt pel mateix.
La participació en aquest concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases.
 

Darrera actualització: 11.06.2019 | 11:30