BASES CONCURS DE DISFRESSES CARNESTOLTES D’ULLASTRELL 2020

Dijous, 13 de febrer de 2020 a les 00:00

El concurs de disfresses està organitzat per la regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament d’Ullastrell en el marc de les Festes del Carnestoltes 2020.

Espai

El concurs de disfresses, i l’animació (a càrrec de Jaume Ibars) que el precedeix, es duran a terme en el transcurs del matí del diumenge 23 de febrer de 2020, a la Pl. de les Escoles (veure horari al cartell del Carnestoltes).

Qui pot participar

Podran participar en el concurs totes aquelles persones que duguin una disfressa i que s’hagin inscrit a l’entrada del recinte. L’entrada és gratuïta.

Inscripcions

La inscripció es farà a l’entrada de la plaça a partir de les 11.00h, moment en que s’atorgarà un número a tots i cadascun dels participants, i que haurà de col·locar-se en un lloc visible de la disfressa durant tot l’espectacle d’animació. Es distingiran per categories.

La inscripció es tancarà a les 11.30h, o bé quan l’Organització estimi oportú. Tot i que la inscripció quedi tancada, l’accés a la plaça és lliure.

Categories

S’estableixen 5categories a premiar:

  • Millor disfressa individual pre-infantil (de 0 a 3 anys)
  • Millor disfressa infantil (de 4 a 6 anys)
  • Millor disfressa juvenil (de 7 a 13anys)
  • Millor disfressa adult (a partir de 14 anys)
  • Millor comparsa (totes les edats)

Tindran la consideració de comparsa, tots els grups formats com a mínim per 5 persones amb disfresses iguals o que facin referència a un mateix tema.

A efectes de concurs, es valorarà l’originalitat, simpatia i dificultat d’elaboració de la disfressa, el maquillatge o complements que l’acompanyin.

Premis

S’entregaran 5 premis:

Premi a la Millor disfressa categoria pre-infantil:

Lot amb productes lúdico-educatius pel valor de 20€

Premi a la Millor disfressa categoria infantil:

Lot amb productes lúdico-educatius pel valor de 20€

Premi a la Millor disfressa categoria juvenil:

Lot amb productes  lúdico-educatius pel valor de 20€

Premi a la Millor disfressa categoria adults:

Lot amb productes locals pel valor de 40€, per cortesia de l’AMEU

Premi a la Millor comparsa:

Un pernil

Tots els participants tindran un obsequi per sol fet de participar.

Jurat

El jurat estarà format per tres persones designades per l’Organització: la tècnica de Cultura i Joventut, el tècnic del CCVOC de suport a l’Àrea de Cultura i un membre d’una entitat local (GATU). El seu veredicte serà inapel·lable i estarà facultat per decidir en aquells aspectes que no estiguin recollits en les presents bases. Durant la part d’animació,el jurat observarà les disfresses presents i en igual mesura la caracterització i maquillatge que acompanyin a cadascun d’ells.

Entrega dels premis

El veredicte del jurat es farà públic quan s’acabi l’espectacle infantil, moment en què es farà l’entrega dels premis. El jurat té potestat de declarar una categoria deserta.

L’Organització, si s’escau, tindrà potestat de canviar els premis de les diferents categories per d’altres de valor similar. L’Organització es reserva el dret d’admissió en el recinte, i per tant, en el concurs, de qualsevol persona disfressada que atempti contra el respecte a la dignitat de les persones, així com també de totes aquelles persones inscrites que no es comportin cívicament.

Les imatges que enregistri l’Organització durant el transcurs dels actes programats podranser publicades per l’Ajuntamentd’Ullastrell per a elaborar material gràfic relatiu a la promoció de les festes del municipi.La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Darrera actualització: 13.02.2020 | 14:55