Aprovat inicialment el pressupost d’Ullastrell amb 2.564.278’60 €

Divendres, 27 de novembre de 2020 a les 00:00

El Govern municipal d’Ullastrell va aprovar inicialment amb 7 vots a favor (ERC) i 4 en contra(Junts Per Catalunya) el pressupost per a l’exercici 2021 per l’Ajuntament d’Ullastrell.

El pressupost ascendeix a 2.564.278’60 euros convertint-se així en el pressupost més elevat de la història del municipi. Els capítols més importants del pressupost són el de Personal on es destina el 33.78% amb un total de 866.256’27 euros i el capítol de Despeses Corrents i Serveis amb el 32.96% amb un total de 845.305’58 euros.

Aquest pressupost destaca per el capítol d’inversions que suma un total de 639.605’75 euros que significa el 24.9% del total. L’any anterior les inversions eren de 261.681’00. Aquest augment és degut a les ajudes de la Generalitat (PUOSC) i de la Diputació de Barcelona (PGI) així com la voluntat d’endeutament del govern municipal per poder ser part activa de la recuperació econòmica tant necessària per la crisi del covid.

En el mateix ple es va aprovar la Relació de Llocs de treball i la plantilla del consistori i 2 modificacions de crèdit, processos comptables que permeten fer front a pagaments no previstos en el pressupost. Tots aquests punts es van aprovar amb els vots a favor del govern (ERC) i els vots en contra de la oposició (JxC)

El govern municipal lamenta el vot contrari de JxC a uns pressupostos que han de permetre , per exemple, poder iniciar la reforma de la zona esportiva i col·locar la gespa artificial al camp de futbol o destinar 117.000 euros a inversions a ca n’amat.

Comissió de Comptes

El mateix dimecres es va realitzar la comissió especial de comptes on es va aprovar el dictamen sobre el compte general de l’Ajuntament d’Ullastrell de l’exercici 2019. A destacar que en el dictamen s’informa de que l’Ajuntament té tant sols un 7.72% d’endeutament gràcies a la bona gestió dels darrers anys i ara li permet practicar polítiques d’endeutament . El dictament va ser aprovat per 7 vots a favor (ERC) i 4 en contra (JxC).

 

Govern Municipal

Ullastrell 27 de novembre de 2020

Darrera actualització: 27.11.2020 | 14:03