TERMINIS PROCEDIMENTS SUSPESOS

Es suspen el terminis de tots procediments durant 15 dies naturals desde el 14 de març, dia de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 463/2020, 14 març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

El termini es reprendrà quan perdi vigència la norma o les eventuals pròrrogues. 

Darrera actualització: 30.03.2020 | 13:52