Ple ordinari - 30/03/2009

Dilluns, 30 de març de 2009 a les 20.30 h

Convocatòria a la sessió ordinària del ple de la corporació 06-09.

01.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

02.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI MARC QUE INCLOU LES CONDICIONS D'EXECUCIÓ I EL PROGRAMA DE TREBALL I APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL D'HABITATGE

03.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2009 DEL PATRONAT DEL CASAL CULTURAL I RECREATIU D'ULLASTRELL.

04.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL PER L'ANY 2009 DEL PLA MARC DE RECUPERACIÓ I VALORITZACIÓ DE LES FINQUES FORESTALS A L'ASSOCIACIÓ D'ENTORNS DE MONTSERRAT.

05.- PROPOSTA D'ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVINCIES EN MATERIA DE SUMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS

06.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA RECOLLIDA SELECTIVA DEL PAPER I CARTRÓ DE CATALUNYA

07.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA

08.- MOCIONS I TEMES D'URGENCIA.

09.- PRECS I PREGUNTES

Lloc: Sala de plens Ajuntament Ullastrell

Organitzador: Ajuntament Ullastrell

Darrera actualització: 19.09.2016 | 12:27