Deixalleria Mòbil - 04/04/2009

Dissabte, 4 d'abril de 2009 de 09.30 h a 13.30 h

Servei de recollida de residus que es poden reciclar

La deixalleria mòbil és un servei que es dona cada primer dissabte de mes, en el que un camió situat en els llocs que s'indica, recull tots aquells materials que no correspon dipositar en els contenidors habituals, com: aerosols, bateries, disolvents i pintures, piles, mòbils, ferralla i petits electrodomèstics, radiografies, lampades i fluorescents, olis de cuina, olis minerals (cotxe) toner, materials de neteja i desinfecció.

Està totalment prohibit deixar residus a la parada si no hi ha el camió.

Lloc: Pl. LLuís Companys i Carrer Arquitecte Alsius

Organitzador: Ajuntament

Darrera actualització: 19.09.2016 | 12:27